Net als voetbal en volleybal heeft ook handbal een strandversie van de sport, het zogenaamde Beach Handbal. Op enkele gebieden zoals overtredingen, onsportief gedrag, scheidsrechters en de richtlijnen voor het uitvoeren van worpen komen zaalhandbal en Beach Handbal met elkaar overeen. Er zijn echter ook een heleboel verschillen.
Zo is het speelveeld een rechthoek van 27 x 12 m. en wordt het doelgebied afgebakend door middel van een rechte lijn op 6m afstand van de doellijn. De volledige zijlijn van het speelveld is wisselzone – de wisselspelers van één ploeg bevinden zich links in de spelrichting tijdens de eerste speelhelft en rechts in de spelrichting tijdens de 2e speelhelft.
De ruimte voor de doelverdediger om het speeloppervlak te betreden is even lang en naast als het doelgebied, dus 6 m lang. De doelverdediger mag wel via de eigen wisselruimte en via de wisselruimte voor de veldspelers het speeloppervlak verlaten.Bij het wisselen moet de speler die vervangen wordt het veld verlaten hebben vooraleer zijn vervanger het speelveld betreedt – een wisselfout wordt bestraft met balverlies en een tijdelijke uitsluiting.

Handbalregels: klik hier

  • inschrijven via inschrijfformulier